Bestyrelse

 
Formand
Flemming Pedersen
Trommevej 8, 4200 Slagelse
Telefon 58 50 19 45
E-mail: flemming-mona@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Næstformand
Hanne Hansen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasserer
Kirsten Rynord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekretær
Irene Blomqvist
 
 
 Elsebeth Johansen
 
 
Margit Kristiansen
 
 
Hanne Buur 
 
Anders Jensen
 

Teaterkontoret

Administrations- og Marketingansvarlig:
 
Helene
Helene Dorthe Hansen
 

Scenemester

 
Kasper Jensen
Tlf. 22503879
Mail: hoxenholt@gmail.com
 
 
Vestsjællands Teaterkreds | Herrestræde 9, 4200 Slagelse - Danmark | Tlf.: 58 52 56 40 | info@teaterkreds.dk